Home

 

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್, 

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

 


ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಸುಧಾರಿತ ಗಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ
ಅಪರಾಧ ವರದಿ ವಿವರ
ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಗಾಗಿ
ನಾಗರೀಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಅಪಘಾತ ವಾಹನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಹಿಳಾ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ರಹದಾರಿ ಪತ್ರದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಹಿತಿ

Be Safe....Be Smart...Say "NO" to Drugs...!!!!

L
o
a
d
i
n
g

Comments are closed.