ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಗರೀಕ ಬಂದೂಕು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 17-09-2018 ರಿಂದ 23-09-2018 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಾಗರೀಕ ಬಂದೂಕು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಕಟೋಚ್ ಸೆಪಟ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ರವರು ಡಿ.ಎ.ಆರ್‍ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರೀಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸದರಿ ತರಬೇತಿಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ತಂಡದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್‍ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಆಸಕ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *